انجمن هواشناسی هواجناح
توصیه های هواشناسی کشاورزی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن هواشناسی هواجناح (http://f.havajanah.ir)
+-- انجمن: انجمن هواشناسی (پیش بینی ها-دیدبانی جوی-آمار) (http://f.havajanah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+--- انجمن: هواشناسی کشاورزی (http://f.havajanah.ir/forumdisplay.php?fid=69)
+--- موضوع: توصیه های هواشناسی کشاورزی (/showthread.php?tid=168)توصیه های هواشناسی کشاورزی - fns4565 - 25ام October 2016

[عکس: 5.gif]