انجمن هواشناسی هواجناح

نسخه‌ی کامل: تصاویر/بارش برف بجنورد را رویایی کرد-۱۶آذر۹۴
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
[عکس: farhangnews_163340-476373-1449511150.jpg?itok=RR4xKO8W]
[عکس: farhangnews_163340-476372-1449511150.jpg?itok=W5BZzf4V]


[عکس: farhangnews_163340-476375-1449511150.jpg?itok=scIluldR][عکس: farhangnews_163340-476376-1449511150.jpg?itok=2mWZUgfu][عکس: farhangnews_163340-476377-1449511150.jpg?itok=Y3iN6VIj][عکس: farhangnews_163340-476378-1449511150.jpg?itok=pMZXS53O][عکس: farhangnews_163340-476379-1449511150.jpg?itok=4duhssBG][عکس: farhangnews_163340-476380-1449511150.jpg?itok=iU18YUI3][عکس: farhangnews_163340-476381-1449511150.jpg?itok=UkmEg1EF][عکس: farhangnews_163340-476382-1449511150.jpg?itok=TIrxIeck][عکس: farhangnews_163340-476383-1449511150.jpg?itok=yEAPCcC9][عکس: farhangnews_163340-476384-1449511150.jpg?itok=FMblHYQI][عکس: farhangnews_163340-476385-1449511150.jpg?itok=iapE8T29][url=http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-09/16/farhangnews_163340-476385-1449511150.jpg]

منبع: مهر
به به فوق العاده زیباست.